Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > VEKÂLET İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

VEKÂLET İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 624 EKLENME : 14/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 VEKÂLET İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR Facebook'ta paylaş VEKÂLET İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR İçin Yorum Yap

VEKÂLET İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

2742 – Behce Fetvalarından: “Küçük çocuğun vekil tayini sahih olmaz” (H.Ec.c. 2/50)
Açıklama: Erkeklik ve kadınlık çağına ulaşmamış bir çocuğun vekil tayini İslâm hukukunda muteber görülmemiştir. Zira rüşt ve akli melekelerinin kemâle ermemesi, kâr ve zararı ayırt edememesine sebep olur. Bu itibarla asaleten veya vekâleten yapacağı tasarruflar sınırlandırılmış bulunmaktadır.
2743 – Netice Fetvalarından: “Delinin, deliliği sırasında vekâlet vermesi sahih olmaz” (H.Ec. 2/503)
Açıklama: Akli rahatsızlığı bulunan kimsenin, malında yapacağı tasarrufları geçerli değildir. Bu cümleden olarak, herhangi bir kimseye alım veya satımda vekâlet vermesi muteber değildir.
2744 – Netice Fetvalarından: “İki gözü görmeyen kimsenin vekâlet yapması sahih olur” (H.Ec. 2/56)
2745 – Netice Fetvalarından: “Müslüman olan Zeyd, bir Müslümanla olan davasına gayrimüslim bir kimseyi vekil yapsa caiz olur” (H.Ec. c. 2/51)
Açıklama: Bu fetva, İslâm dininin yüceliği ve insan haklarına karşı gösterdiği saygı anlayışını aksettirmektedir. Bu itibarla, bir gayrimüslim, Müslüman bir şahsa, hem de Müslümanla olan bir meselesinde vekâlet edebilir. Yeter ki bu husustaki vazifeyi İslâmi ölçüde yapmaya yeterli tecrübesi ve bilgisi olsun.
2746 – Netice Fetvalarından: “Müvekkilin delirmesi ile vekil, vekâletten azledilmiş olur” (H.Ec. c. 2/55)
Açıklama: Deli bulunan kimsenin, kendisine vekil tayin ederek birtakım hizmetler gördürmesi caiz değildir. Çünkü, böyle bir kimsenin mal varlığını korumaya akli melekeleri müsait değildir. Aklı başında iken tayin ettiği vekil, müvekkilin delirmesi üzerine, vekâletten azledilmiş sayılır. Çünkü, onun hastalanışı sebebiyle, vekilin tasarruflarının hukuki esaslara uygunluk derecesini ve kendisini zarara uğratacak bir teşebbüste bulunup bulunmadığını kontrol imkânı ortadan kalkmış olmakta ve bu sebepler muvacehesinde vekâlet son bulmaktadır.


Etiketler: , ,


Kategori: