Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > VASİYETİN İSBATI

VASİYETİN İSBATI
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 685 EKLENME : 15/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 VASİYETİN İSBATI Facebook'ta paylaş VASİYETİN İSBATI İçin Yorum Yap

VASİYETİN İSBATI

Vasiyetin yazılı olarak yapılması, besmele, Allah’a hamd, Hz. Peygamber’e salat ve şehâdet kelimeleri ile başlaması ve şahit tutulması menduptur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi vasiyet sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Mâlikîler buna anlaşılır bir işaretle vasiyet yapmayı da eklerler. Vasiyet, şahit ve yazılı belge gibi şer’i isbat yolları ile sabit olur. Hanefîlere göre vasiyeti kimin yaptığı ve kimin lehine yapıldığı kâğıt üzerine açık olarak yazılmış bulunursa böyle bir yazılı vasiyet geçerli olur. Bunun dışında mücerred yazı ile vasiyet sabit olmaz. Ancak savaş ehli (harbî) kimsenin İslâm devlet başkanından eman (güvence) istediği yazısı ile tüccar, sarraf veya komisyoncunun defterleri müstesnadır. Bunlar yazıldıkları şekil üzere delil olarak kabul edilir. (İbnü’l-Hümâm, a.g.e., VIII, 511 vd.; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, II, 347; İbn Âbidîn, a.g.e., III, 443.) Vasiyetnameye şahit tutulması, bu vasiyetin şahitlere okunması, şahitlerin vasiyetname kapsamını vasiyetçiden dinlemesi yahut da vasiyetname vasiyetçiye okunup da kapsamını ikrar etmesi ile gerçekleşir. Çünkü sadece şahidin yazısına dayanarak şahitliğine hükmetmek caiz değildir. Diğer yandan Hanefî ve Şâfiîlere göre diğer şekil şartlarını taşımayan mücerred yazı ile vasiyet sabit olmaz. Çünkü burada yazı benzerliğinden yararlanarak insanları aldatma söz konusu olabilir. Mâlikîlere göre, vasiyetnamenin geçerli olması için vasiyetçinin kendi el yazısı ile yazılmış bulunması ve şahit tutulması yeterli olup, vasiyetin şahitlere okunması veya vasiyet mektubunun açılması şart değildir. (eş-Şirbinî, a.g.e., III, 53, IV, 399; ez-Zühaylî, a.g.e., VIII, 126, 127.)


Etiketler: , ,


Kategori: