Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > TALÂK TERİMİ VE KAPSAMI

TALÂK TERİMİ VE KAPSAMI
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 482 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 TALÂK TERİMİ VE KAPSAMI Facebook'ta paylaş TALÂK TERİMİ VE KAPSAMI İçin Yorum Yap

TALÂK TERİMİ VE KAPSAMI

  Talâk sözcüğü; eşinden ayrılmak, boşanmak anlamına gelir. Aynı kökten “ıtlak” veya “tatlîk” terimleri “boşamak” demektir. Kur’an’da talak sözcüğü iki yerde geçer: “Eğer onlar boşamayı kastederlerse, şüphesiz Allah herşeyi işitici ve bilicidir.” (el-Bakara, 2/227.) “Boşama iki defadır.” (el-Bakara, 2/229.) On kadar âyette ise “tatlîk” kökünden, kocanın eşini boşaması anlamında kullanılır. Bunlardan bir tanesini örnek olarak vereceğiz. “Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman iddetleri içinde boşayın.” (et-Talâk, 65/1. Diğer âyetler için bk. el-Bakara, 2/230, 231 232, 236, 237; el-Ahzâb, 33/49; et-Tahrîm, 66/5)
Aynı kökten “boşanmış kadınlar” anlamında mutallakât sözcüğü kullanılır. “Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç hayız ve temizlik (kuru) süresince iddet beklesinler.” (el-Bakara, 2/228; bk. 2/241.)
Evliliği sona erdirmede son söz kocaya verilmiştir. Âyet ve hadislerde kullanılan üslup da bunu göstermektedir. Kadın nikâhta erkek gibi taraf olduğuna göre boşama konusunda kocaya ağırlık verilmesinin nedeni şunlar olabilir. Evlilikte gaye ömür boyu aile yuvasının huzur ve sükûn içinde devam etmesidir. Aile içinde zaman zaman maddi veya manevî nedenlere dayalı geçimsizlik münakaşa ve anlaşmazlıkların çıkması mümkündür. Kadın acele davranarak yuvaya, son verirse, bu devamlılık sık sık kesintiye uğrayabilir. Burada gaye evlilik hayatının sürmesi ve yıkılacak yuvanın toplumda açacağı yaralara fırsat verilmemesidir.
Diğer yandan mehri veren ve aile masraflarını karşılamakta olan koca, olayları daha gerçekçi olarak değerlendirir ve büyük zararlara yol açabilecek tasarruflardan kaçınır. Buna göre, boşama yetkisinin kocaya verilmesini iki nedene bağlamak mümkündür.
a) Kadın, erkekten daha duygusaldır. Bu yüzden ona tam boşama yetkisi verilirse basit bir sebepden ötürü aile yuvası yıkılabilir.
b) Ailenin mali yükü kocanın üzerinde bulunduğu için o, boşama konusunda daha bilinçli adım atmak zorundadır. Bu durum, onu daha sakin olmaya sevkeder ve aile yuvası yıkımları azalır.
Diğer yandan kadın, boşama yetkisinin kocanın elinde bulunduğunu bilerek evliliğe razı olmuştur. Bununla birlikte, gerek nikâh sırasında ve gerekse daha sonra kocanın eşine boşama yetkisi vermesi mümkün ve caizdir. Aşağıda “tefvîz-i talak” konusunu ayrıca inceleyeceğiz. Kadın böyle bir yetki alınca, boşanma konusunda kocası ile eşit haklara sahip kılınmış bulunur.
Ancak şunu da belirtelim ki, boşamayı belirli sebeplerin varlığına bağlayan günümüz beşerî hukuk sistemlerinde boşama yetkisi her iki eşten de alınmış ve hâkime verilmiştir. Bu yüzden eşler yetkide eşitlik yerine yalnız hakime başvurmada eşit duruma gelmişlerdir. Çünkü hakim eşler ayrılmayı istedikleri halde boşanma sebebini sabit görmezse bu isteği geri çevirebilecektir. Diğer yandan boşanma sebebini isbat edebilmek için eşlerin bütün gizli sırları açığa çıkmakta ve mahkeme kayıtlarına geçmektedir. Bu durum kimi zaman eşlerin ayrıldıktan sonra da çocukları ile birlikte aile dramı ve ruhsal çöküntü içinde bir hayat sürmelerine neden olmaktadır.
İslâm, toplum gerçeklerini kabul eden ve bunu esas alan bir din olduğu için, sonuçta geçinemeyecekleri belli olan, birbirine karşı kin ve nefret dolu bulunan eşlerin ayrılmasını meşru saymıştır. Kimi zaman geçimleri yerinde olan eşlerin ayrılması da söz konusudur. Aşağıda boşanmanın meşru olduğunu gösteren delilleri vereceğiz.


Etiketler: , ,


Kategori: