Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > TALAK, FESİH VE TEFRİK TERİMLERİ VE KAPSAMLARI

TALAK, FESİH VE TEFRİK TERİMLERİ VE KAPSAMLARI
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 639 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 TALAK, FESİH VE TEFRİK TERİMLERİ VE KAPSAMLARI Facebook'ta paylaş TALAK, FESİH VE TEFRİK TERİMLERİ VE KAPSAMLARI İçin Yorum Yap

TALAK, FESİH VE TEFRİK TERİMLERİ VE KAPSAMLARI

  Talak, “talaka” kökünden arapça bir mastar olup, sözlükte; bağdan kurtulmak, ayrılmak, kadın eşinden boşanmak anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak; nikâh bağını çözmek, “talak” ve benzeri sözcüklerle nikâh akdini sona erdirmek veya o anda ya da gelecekte sonuç doğurmak üzere özel bir sözcükle nikâh bağını kaldırmak demektir. (İbn Âbidîn, Reddü’l Muhtar, II, 570; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, III, 21; İbn Kudâme, el-Muğnî, VII, 66.)
Evlilik bağının derhal ortadan kalkması “bâin talak”; ileride, yani iddetten sonra kopması ise “rıc”î (cayılabilir) talak” adını alır. Eşini boşama, ya “seni boşadım” gibi, evliliği sona erdirmede kullanılan açık bir sözcükle (talak gibi) olur veya “senden ayrıldım, sen bana haramsın, senin bağını çözdüm” gibi dolaylı (kinayeli) sözcüklerle olur. Yazı ile ifade etmek veya anlaşılır işaret de söz yerine geçer. Bu yüzden mektupla boşanma veya sağır-dilsizin boşanma ifade eden işareti ile evliliği sona erdirmek mümkündür.
Kadının vereceği bir bedel karşılığında eşlerin karşılıklı rıza ile evliliği sona erdirmeleri anlamına gelen muhâlea (hul’) da bir talak niteliğindedir. Yine, kocanın kayıplığı veya uzun yıllar hapsedilmesi yahut nafaka verememesi veyahut da eşine kötü muamele yapması gibi nedenlerle hâkimin eşlere “sizi ayırdım” demesi de talak kapsamına girer.
Evliliğin fesih sebeplerinden birisi yüzünden sona erdirilmesi ise, talak niteliğinde değildir. Çünkü fesih; evlenme akdi sırasında mevcut olan veya sonradan meydana gelen bir eksiklik veya bozukluk nedeniyle evlilik akdini bozmaktır.
Buna göre evli eşlerin ayrılması ya boşama ya da fesih yolu ile olur. Fesih, ya kendiliğinden ya eşlerin rızası ile, yahut da mahkeme kararı ile meydana gelir.
Hanefîlere göre talak sayılan ayrılıklar şunlardır: 1) Kocanın boşaması, 2) Boşama yetkisi olan kadının boşaması, 3) Muhâlea, 4) Mulâane (zina eden kadının yemine çağrılması yoluyla boşanma), 5) İlâ (eşine dört aydan çok bir süreyle yaklaşmayacağına yemin etme yoluyla boşanma yöntemi), 6) Kocada bulunan cinsel bir ayıp nedeniyle boşanma, 7) Kadın İslâm’a girdiği halde, kocanın İslâm’a girmeyi kabul etmemesi nedeniyle ayrılma. Bunlardan son iki durumda ve mulâane’de, hukukî sonuçlar, ancak hâkimin hükmü ile meydana gelir.


Etiketler: , ,


Kategori: