Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > SÜT HISIMLIĞININ İSBÂTI

SÜT HISIMLIĞININ İSBÂTI
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 504 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 SÜT HISIMLIĞININ İSBÂTI Facebook'ta paylaş SÜT HISIMLIĞININ İSBÂTI İçin Yorum Yap

SÜT HISIMLIĞININ İSBÂTI

  Süt hısımlığı ikrar veya bir delille isbat edilir.
1. İkrar: Bu, erkeğin ve kadının birlikte veya bunlardan birisinin, süt hısımlığını itiraf etmesidir. Bir erkek ve kadın evlenmeden önce süt hısımlığını ikrar etseler, evlenmeleri helal olmaz. Buna rağmen evlenseler akit fasit olur ve kadın mehir isteyemez.
İkrar, evlilikten sonra olmuşsa, derhal ayrılmaları gerekir. Kendiliğinden ayrılmazlarsa, hakim zorla ayırır. Çünkü akdin bozukluğu ortaya çıkmıştır. Burada, kadın, belirlenen mehirle, emsal mehirden az olana hak kazanır.
İkrar yalnız erkek tarafından ve evlilikten önce olmuşsa, evlenmesi helal değildir. Evlilikten sonra olmuşsa derhal ayrılmaları gerekir. İkrar yalnız kadın tarafından ve evlilikten önce olmuşsa, kadının bu erkekle evlenmesi helal olmaz. Fakat erkek, kadının yalan söylediği kanaatinde ise fetvaya esas olan görüşe göre, bu kadınla evlenmesi caizdir. Kadın evlilikten sonra ikrarda bulunsa, bu ikrar, onu kocası tasdik etmedikçe evliliğin sıhhati üzerinde etki meydana getirmez.
2. Beyyine: Burada beyyineden maksat, hâkim önünde süt hısımlığına şahitlik yapmaktır.
Dört mezhep de adaletli iki erkek veya bir erkekle iki kadının şahitliği ile süt hısımlığının sabit olacağı konusunda görüş birliği içindedir. Ancak tek erkek, tek kadın veya dört kadın şahitle süt hısımlığının sabit olup olmayacağı ihtilaflıdır.
Hanefilere göre, bu şahitlikler kabul edilmez. Çünkü Hz. Ömer (r.a.)’den; “Süt hısımlığı konusunda iki erkek şahitten daha az kabul edilmez” dediği rivayet edilmiştir. Sahabelerden bu uygulamaya karşı çıkan olmadığı için bu konuda icma oluşmuştur.
İmam Şafiî ve İbn Hanbel’e göre dört kadının, İmam Mâlik’e göre bir erkek, bir kadın veya iki kadının şahitliği ile süt hısımlığı sabit olur. Bu mezhepler süt emzirme konusunda erkek şahit bulma güçlüğünü dikkate alarak kadın şahide ağırlık vermişlerdir. (bk. el-Kâsânî, a.g.e., IV, 14; İbnü’l-Humâm, a.g.e., III, 19, 20; İbn Kudâme, a.g.e., VII, 558 vd.; ez-Zühâylî, a.g.e., VII, 712 vd.)


Etiketler: , ,


Kategori: