Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > SÜT EMME YOLUYLA MEYDANA GELEN EVLENME YASAĞI

SÜT EMME YOLUYLA MEYDANA GELEN EVLENME YASAĞI
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 606 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 SÜT EMME YOLUYLA MEYDANA GELEN EVLENME YASAĞI Facebook'ta paylaş SÜT EMME YOLUYLA MEYDANA GELEN EVLENME YASAĞI İçin Yorum Yap

SÜT EMME YOLUYLA MEYDANA GELEN EVLENME YASAĞI

Kur’an-ı Kerîm’de;”… Sizi emziren analarınız ve süt kız kardeşleriniz (size haram kılındı)” (en-Nisâ’, 4/23.) buyurulur. Bu âyette yalnız iki tane süt hısımından söz edilmiştir. Bu konuda genel prensip şu hadisle konulmuştur. “Nesepçe haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar.” (Buhârî, Şehadât, 7; Müslim, Radâ’, 1.) Yine nesep yoluyla, evlenmekle ortaya çıkan sıhrî hısımlıklara kıyasla, süt yoluyla da sıhrî hısımlıklar oluşur. Ancak bunun iki istisnası vardır. Süt yoluyla haram olanlar şunlardır: 1. Bir kimsenin süt cihetinden usûlü. Süt annesi, süt ninesi gibi… 2. Süt cihetinden fürûu. Bir kimse süt kızı, süt oğlunun kızı ve ilânihaye bunların çocuk ve torunları ile evlenemez. 3. Süt ana ve babanın fürûu. Bir kimse ana baba bir, baba bir veya yalnız ana bir olan süt kardeşleri ve bunların ilânihaye fürûu ile evlenemez. 4. Süt ana ve babanın usûlünden yalnız ilk fürûu. Bunlar süt emenin, süt cihetinden amca, hala, dayı ve teyzeleri olup, bunlarla evlenmesi yasaktır. 5. Süt baba ve dedelerin eşleri: Burada zifafın olup olmaması, sonucu etkilemez. Nitekim bir kimse, nesep babasının karısı ile de evlenemez. 6. Süt oğlun veya süt oğlun oğlunun, yahut süt kızın oğlunun karısı ile evlenmek yasaktır. Burada da zifafın olup olmaması, sonucu etkilemez. Nitekim, bir kimse gelinleriyle evlenemez. Hanefîler şu durumları istisna etmişlerdir. a. Bir kimse süt cihetinden erkek veya kız kardeşinin annesi ile evlenebilir. Halbuki nesepçe kardeşin annesi ile evlenilemez. Meselâ; bir kadın bir çocuğa süt emzirse, bu kadının nesepçe bir oğlu bulunsa, bu oğul, süt emzirilen çocuğun annesi ile evlenebilir. b. Bir kimse süt bakımından oğul veya kızının süt kardeşi ile evlenebilir. Halbuki bu durum nesep bakımından caiz olmaz. Meselâ; bir kadın, bir çocuğa süt emzirse, bu kadının kocası süt emen çocuğun kız kardeşi ile evlenebilir… (bk. el-Kâsânî, a.g.e., III, 4; el-Meydânî, el-Lübâb, III, 33; ez-Zühaylî, a.g.e., VII, 138.) Sonuç olarak bu konuda şu esas söylenebilir: Süt emenin nefsi süt emzirenin nesline haram olmaktadır. Ancak süt emen çocuğun daha sonra doğabilecek çocukları dışında diğer nesep hısımları ile süt emziren kadının nesep veya sıhrî hısımları arasında bir akrabalık meydana gelmemektedir. Kısaca; süt emen çocuğun nesepten kardeşleri ile, süt emziren kadının nesepten çocukları arasında bir evlenme engeli doğmaz. Çünkü onlar aynı kadından süt emmedikleri için, fizik ve biyolojik yapılarında ortak cüz söz konusu değildir.


Etiketler: , ,


Kategori: