Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > SÜNNET ÜZERE YAPILAN BOŞAMA (Sünnî Talak)

SÜNNET ÜZERE YAPILAN BOŞAMA (Sünnî Talak)
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 667 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 SÜNNET ÜZERE YAPILAN BOŞAMA (Sünnî Talak) Facebook'ta paylaş SÜNNET ÜZERE YAPILAN BOŞAMA (Sünnî Talak) İçin Yorum Yap

SÜNNET ÜZERE YAPILAN BOŞAMA (Sünnî Talak)

  Boşama, sünnete uygun olup olmaması bakımından ikiye ayrılır. Sünnî ve bid’î boşama. Kur’an’da ve Rasûlüllah’ın sünnetinde belirlenen esaslara uygun olarak yapılan boşamaya “sünnî boşama” denir. İslâm’ın belirlediği esaslara uymayan boşama ise “bid’î veya bid’at olan boşama” adını alır. Bid’at; bir şeye tamam olduktan sonra yeni bir şey eklemek demektir.
Boşamanın bu şekilde ikiye ayrılması şu delillere dayanır. Allahü Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ey Peygamber! Kadınlarınızı boşadığınız zaman, onları iddete başlayabilecekleri bir zamanda boşayın.” (et-Talâk, 65/1.) Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Mes’ud (r. anhümâ) bu âyeti “temizlik günlerinde cinsel ilişkide bulunmadan boşayın” şeklinde açıklamışlardır.
Nitekim eşini hayız günlerinde boşayan Abdullah b. Ömer (r. anh) hakkında Hz. Peygamber’in, Ömer’e söylediği şu sözler de bunun başka bir delilidir: “Ona emret, eşine dönsün, hayızdan temizleninceye kadar onu evde tutsun, sonra yeniden hayız görüp, tekrar temizlenince, isterse ona dokunmadan, yeniden boşasın.” (Buhârî, Talâk, 1.)
Boşanmalar genellikle şiddetli geçimsizlik sırasında ve eşlerin birbirinden nefret ettiği sıralarda vuku bulur. Boşamadan sonra da pişmanlık duyulur. İşte anî geçimsizlik ve münakaşa anlarında kocanın aceleye gelen boşaması durumunda ona düşünme fırsatı vermek ve yeniden barışmalarına zemin hazırlamak üzere boşama, sünnette bir esasa bağlanmıştır.
Hanefîler sünnet üzere yapılacak boşamayı ikiye ayırmış. En güzel (ahsen) ve güzel (hasen) olan boşama.
a) En güzel boşama: Kocanın, eşini temizlik günlerinde cinsel ilişkide bulunmaksızın, bir talakla boşayıp, iddet sonuna kadar beklemesidir. Çünkü ashab-ı kiram, kadının iddeti bitinceye kadar bir defadan fazla boşamamayı tercih ediyorlardı. Bu, her temizlik sırasında bir defa boşayarak iddet süresince boşamayı üçe tamamlamaktan daha iyidir. Çünkü pişmanlık durumunda eşlerin, iddetten sonra da nikâh yenileyerek evliliği sürdürmeleri mümkündür. Kadına en az zarar veren de bu boşama yöntemidir.
Eşini boşamak zorunda kalan bir mü’min, bu en güzel boşama şeklini tercih etmelidir.
b) Güzel boşama: Bu da sünnete uygun bir boşama çeşidi olup, kocanın eşini her temizlik günlerinde bir ric’î boşama olacak şekilde üç defa boşamasıdır. Hz. Peygamber’in, Abdullah b. Ömer’e böyle bir boşama şeklini bildirdiğini yukarıda belirtmiştik. (bk. İbnü’l-Hümâm, a.g.e., III, 22 vd.; el-Kâsânî, a.g.e., III, 88, 89; İbn Rüşd, a.g.e., II, 52.)
Boşamanın bu şekilde birer ay aralıklarla, kadının temiz ve çekici olduğu bir sırada yapılması eşler arasında barışma umudunu arttırır. Buna rağmen üç boşama gerçekleşmişse, bu durum artık eşler arasında bir barışma umudunun kalmadığını gösterir.
Yaşının küçüklüğü ya da ileri yaşta bulunması nedeniyle hayız görmeyen veya gebe bulunan kadın, sünnet üzere boşanmak istenirse kocası, önce bir ric’î talakla boşar, bundan sonra birer ay aralıklarla iki defa daha boşar.
Diğer yandan gebe kadının cinsel temastan sonra da boşanması caiz görülmüştür. Çünkü yeni bir gebelik söz konusu olamayacağı için neseplerin karışması ihtimali bulunmaz.


Etiketler: , ,


Kategori: