Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > NAFAKA TERİMİ ve KAPSAMI

NAFAKA TERİMİ ve KAPSAMI
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 535 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 NAFAKA TERİMİ ve KAPSAMI Facebook'ta paylaş NAFAKA TERİMİ ve KAPSAMI İçin Yorum Yap

NAFAKA TERİMİ ve KAPSAMI

  Nafaka, sözlükte, azık, yiyecek, infak edilen şey ve ev reisinin sağlamak zorunda olduğu yiyecek, giyecek, mesken ve benzeri şeyleri ifade eder. Bir fıkıh terimi olarak; yiyecek, giyecek ve meskenden kişiye yetecek miktarı ifade etmek üzere kullanılır. Çoğulu “nafakât” tır. Türçeden nafaka yerine “geçim masrafı” veya “geçim harcamaları” gibi ifadeler kullanılır.
Nafaka genel olarak ikiye ayrılır:
1) Kişinin kendisine gerekli olan geçim harcaması. Bu başkasına vereceği nafakadan önde gelir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Önce kendi nefsine, sonra nafakası sana gerekli olan kimselere tasadduk et.” (Müslim, Zekat, 95, 97, 106; Ebu Davud, Zekat, 39, 40; Ahmed b. Hanbel, II, 94)
2) Kişinin, başkasının geçim harcamalarını karşılaması. Bu çeşit nafaka üç nedenden birisine dayanır. Evlilik, nesep hısımlığı veya mülkiyet bağı. Aşağıda bu ikinci çeşit üzerinde duracağız.
İslâm’da koca, eşinin ve belirli yaşa ya da iş ve meslek sahibi oluncaya kadar çocuklarının geçim masraflarını karşılamakla yükümlü tutulmuştur. Anne-baba ve diğer yakın nesep hısımları da fakir düşerlerse “geçimi sağlama yükümlülüğü” onları da kapsamına alır. Hatta bir ailenin yanında malik ve zilyed sıfatıyla bulunan, süt, et, yumurta veya gücünden yararlanılan hayvanların bakım görevi de evin erkeğine aittir. (el-Kâsânî, a.g.e., IV, 40.) İnsanın sosyal ve ekonomik problemlerini çözen İslâm, toplumla iç içe yaşayan hayvanların haklarına da eğilmiştir. Nitekim bir hayvanın açlık veya susuzluk yüzünden ölümüne neden olmak sorumluluğu gerektirir. Allah’ın Rasûlü şöyle buyurmuştur: “Açlıktan ölünceye kadar hapsettiği bir kedi için bir kadın azap olundu. Ona kendisi yedirmediği gibi, toprak haşeratını yiyebilmesi için serbest de bırakmadı.” (Buhârî, Enbiyâ, 54, Şirb, 9; Müslim, Selâm, 151,152, Birr, 133,134; Nesâî, Küsüf, 14, 20; İbn Hanbel, II, 159, 188, 286, 424.) Diğer yandan başka bir hadiste de, İsrailoğullarından günahkâr bir kimsenin, bir kuyunun başında susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su verdiği için mağfiret olunduğu bildirilmiştir. (bk. Buhârî, Enbiyâ, 54)
Bir hayvanın sahibi onu aç veya susuz bırakırsa çoğunluk müctehitlere göre hem diyaneten hem de kazaen bu hayvana bakmaya zorlanır. Hanefîlere göre ise kazaen (mahkeme yoluyla) buna zorlanamaz. Diğer yandan bir hayvana gücünü aşan yükün yükletilmesi caiz değildir. (el-Kâsânî, a.g.e., IV, 40; eş-Şirâzî, el-Mühezzeb, II, 168.)
Hayvanların geçimi ve korunması için bile bu kadar hassas olan bir dinin, insanların geçiminin sağlanması ve onların korunması için gerekli önlemleri alması ve düzenlemeler yapması tabiidir. Aşağıda aile fertleri arasındaki bu yardımlaşmanın dayandığı delilleri ve esaslarını belirlemeye çalışacağız.


Etiketler: , ,


Kategori: