Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > KARININ NAFAKA HAKKINI DÜŞÜREN DURUMLAR

KARININ NAFAKA HAKKINI DÜŞÜREN DURUMLAR
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 569 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 KARININ NAFAKA HAKKINI DÜŞÜREN DURUMLAR Facebook'ta paylaş KARININ NAFAKA HAKKINI DÜŞÜREN DURUMLAR İçin Yorum Yap

KARININ NAFAKA HAKKINI DÜŞÜREN DURUMLAR

  1) Nafaka vacip olup, hâkimin kararı veya karşılıklı rıza ile zimmette borç halini almadıkça, geçen süreye ait nafaka düşer. Mâlikîlere göre geçen süreye ait nafaka düşmez. Kadın kocasına geçmiş günlere ait nafaka için de rücû edebilir.
2. Geçmiş günlere ait ibra, nafakayı düşürür. Ancak Hanefîlere göre geleceğe ait nafakadan ibra veya hibe geçerli değildir. Çünkü kadının nafakası evde tutulma karşılığı olarak zaman geçtikçe parça parça gerekli olur. Geleceğe ait ibra, henüz vacib olmadan düşürme anlamına gelir ki geçerli olmaz.
3. Eşlerden birisinin ölümü. Koca nafakayı vermeden ölse, kadın bunu onun malından alamaz. Kadın ölürse, mirasçılar da bunu talep edemez.
4. Kadının itaatsizliği. Kadının kocasının meşru isteklerine itaat etmemesi ve özürsüz yere evi terketmesi halinde kocanın nafaka yükümlülüğü düşer.
5. Kadının dinden çıkması. Kadın irditâd edince kocasının nafaka yükümlülüğü düşer. Çünkü bu durumda kadının cinsel yönlerinden yararlanmak da caiz olmaz. Yeniden İslâm’a dönünce nafaka hakkı da doğar.
6. Kadının ma’siyet yoluyla sebep olduğu ayrılık, nafaka hakkını düşürür. Meselâ; onun irtidadı veya kocası İslâm’a girdiği halde onun küfürde devam etmesi veya üvey oğlu ile cinsel ilişki kurması gibi. Bütün bu durumlarda onun nafaka hakkı düşer; çünkü günah işleme yoluyla evlilikteki “cinsel yararlanma” esasını kaldırmıştır. Bu yüzden “itaatsiz (nâşize)” duruma düşer. Ancak onun sadece evde oturma hakkı devam eder. Çünkü bu hak günah işlemekle düşmez.
Ayrılık günah işleme yoluyla olmamışsa nafaka hakkı düşmez. Buluğ muhayyerliği, kefâetin yokluğu ve üvey oğlu ile zorlama sonucu cinsel ilişki kurma gibi. Çünkü o, bu konularda şer’an özürlü sayılır.
Koca tarafından meydana getirilen ayrılık, ma’siyet yoluyla olsun veya olmasın nafaka hakkını düşürmez. (bk. el-Kâsânî, a.g.e., IV, 22, 29 vd; İbnü’l-Humâm, a.g.e., III, 322 vd; İbn Abidîn, a.g.e., II, 889-892; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 54; eş-Şirâzî, el-Mühezzeb, II, 160.)
İ) Eş Dışındaki Hısımların Nafakasının Düşmesi:
Çocuk, anne, baba ve diğer nesep hısımlarının nafakası, sürenin geçmesiyle düşer. Hâkim bu hısımlar lehine nafakaya hükmettiği zaman, hısım bunu kabzetmese veya süre geçinceye kadar nafakaya mahsuben borçlanmamış olsa nafaka düşer. Hanefîlere göre, hâkim borçlanmaya izin vermedikçe süresi geçen nafaka düşer. Çünkü diğer hısımların nafakası ihtiyacı gidermek için vacib olur. Zengin olan bunu isteyemez. Nafakanın zamanında kabzedilmemesi, hak sahibinin ihtiyacı olmadığını gösterir. (el-Kâsânî, a.g.e., IV, 37; İbnü’l-Hümâm, a.g.e., III, 354; el-Meydânî, el-Lübâb, III, 109.)


Etiketler: , ,


Kategori: