Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > İSLÂM’IN GETİRDİĞİ KENDİNE ÖZGÜ BOŞAMA SİSTEMİ

İSLÂM’IN GETİRDİĞİ KENDİNE ÖZGÜ BOŞAMA SİSTEMİ
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 413 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 İSLÂM’IN GETİRDİĞİ KENDİNE ÖZGÜ BOŞAMA SİSTEMİ Facebook'ta paylaş İSLÂM’IN GETİRDİĞİ KENDİNE ÖZGÜ BOŞAMA SİSTEMİ İçin Yorum Yap

İSLÂM’IN GETİRDİĞİ KENDİNE ÖZGÜ BOŞAMA SİSTEMİ

  İslâm’da evlenme akdi süresiz olarak ve ömür boyu devam etmek üzere yapılır. Belirli süre için yapılan evliliğe (mut’a) İslâm fakihlerinin büyük çoğunluğu meşru gözle bakmamıştır. Evlilik, eşlerden birisinin ölümü ile sona erebileceği gibi, boşama, irtidad, bir bedel üzerinde anlaşma (muhâlea) gibi sebeplerle de sona erebilir. Diğer yandan bazı durumlarda hakimin evliliğe son vermesi de mümkündür. Aşağıda konuları içinde bunları açıklayacağız.
İslâm’da kocaya, hakim kararına gerek olmaksızın eşini boşama yetkisi tanınmıştır. Ancak bu yetkinin kötüye kullanılmaması için de bazı önlemler alınmıştır. Önce boşamanın çirkin bir tasarruf olduğu ve yüce Allah’ın lanetine yol açtığı belirtilmiştir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Allahü Teâlâ kendisine talaktan daha sevimsiz olan hiçbir şeyi helal kılmadı” “Yüce Allah’a helalin en sevimsizi boşamadır.” (Ebû, Dâvud, Talâk, 3; Mâce, Talâk, 1. el-Münzirî, bu nakil için «mürsel» ve «garîb» demiştir.) “Sırf zevk için sık sık kadın değiştiren erkeklerle, sık sık koca değiştiren kadınlara Allah lanet etsin.” (Kâmil Miras, Tecrîd-i Sarîh Terc. 7. baskı, Ankara 1983, XI, 331.) “Önemli bir neden olmaksızın, kocasından ayrılmak isteyen kadına cennet kokusu haramdır.” (Ebû Dâvud, Talâk, 3; İbn Mâce, Talâk, 1.) “Kim, bir kadını kocasının aleyhine kışkırtırsa bizden değildir.” (Ahmed b. Hanbel, II, 397.)
Boşanma konusunda kocaya daha üstün bir hak verilmiş olmakla birlikte kadının da kocası ile bu konuda eşit haklara sahip olması mümkündür. Buna “Tefviz-i talak (kadına boşama yetkisi verme)” denir. Yine eşlerin karşılıklı rıza ile evliliği sona erdirmeleri ya da bazı boşanma sebepleri bulununca hakime başvurarak evliliği sona erdirebilmeleri, İslâm’ın bu konuda alternatifli bir düzenleme yaptığını gösterir. (bk. Halil Cin, Eski Hukukumuzda Boşanma, Konya 1988; Halil Cin – Ahmed Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, Konya 1989, II, 88.)
Sonuç olarak, İslâm’da evlilik şu durumlarda sona erer: 1) Boşama, 2) Karşılıklı anlaşma (muhâlea), 3) Hakim kararı, 4) Ölüm, 5) İrtidad, 6) Kocanın zina isnadı üzerine yeminleşme (mülâane), 7) İlâ (dört aydan fazla süre ile eşinden ayrı kalmaya yemin etme).
Biz önce talak, fesih ve tefrik terimleri üzerinde duracağız.


Etiketler: , ,


Kategori: