Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > İDDET SÜRESİ İÇİNDE ÖLÜMÜN MİRASÇILIĞA ETKİSİ

İDDET SÜRESİ İÇİNDE ÖLÜMÜN MİRASÇILIĞA ETKİSİ
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 751 EKLENME : 15/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 İDDET SÜRESİ İÇİNDE ÖLÜMÜN MİRASÇILIĞA ETKİSİ Facebook'ta paylaş İDDET SÜRESİ İÇİNDE ÖLÜMÜN MİRASÇILIĞA ETKİSİ İçin Yorum Yap

İDDET SÜRESİ İÇİNDE ÖLÜMÜN MİRASÇILIĞA ETKİSİ

Evlilik kocanın ölümü ile sona ermişse kadın sekizde bir veya dörtte bir oranında mirasçı olur. Bu hak en-Nisâ Sûresi 12 nci âyette belirlenmiştir. Aşağıda miras bölümünde bunu inceleyeceğiz. Burada asıl üzerinde duracağımız konu, evlilik kocanın ölümü dışında bir nedenle sona erince, kadın iddet beklerken, kendisi veya eşi ölürse, diğeri ona mirasçı olabilir mi? Ric’î talakla boşanmış olan kadın iddet beklerken eşlerden birisi ölse diğerinin ona mirasçı olacağı konusunda görüş birliği vardır. Burada, boşamanın sağlıklı iken veya ölüm hastalığı sırasında yapılıp yapılmaması sonucu etkilemez. Çünkü bu çeşit boşamada evlilik hüküm bakımından var sayılır. Eğer boşama bâin (kesin) veya sağlıklı iken üç talakla olmuş ve iddet süresi içinde eşlerden birisi ölmüş bulunursa, diğeri ona mirasçı olamaz. Boşama kocanın ölüm hastalığı sırasında bâin veya üçlü boşama niteliğinde olur, ancak boşanma konusunda kadının rızası bulunursa kadın iddet beklerken koca ölse kadın ona mirasçı olamaz. Eğer boşanmada kadının rızası yoksa bu durumda çoğunluğa göre kocasına mirasçı olur. (bk. “Hastanın Boşaması” konusu). Delil, ashab-ı kiramdan bir topluluğun görüşüdür. Hz. Ömer, Osman, Ali, Âişe ve Übey b. Ka’b (r. anhüm) bu görüşte olan sahabilerdendir. Burada kocanın boşama yetkisini kötüye kullandığı ve eşinden miras kaçırmak gayesiyle böyle bir boşama yoluna gittiği dikkate alınarak eşinin hakkı korunmuş olur. Şâfiîlere göre ise bâin veya üçlü boşama durumunda nikâh bağı sona erdiği için, sağ kalan eşin mirasçılığı söz konusu olmaz. (bk. es-Serahsî, el-Mebsût, VI, 154,155; İbn Rüşd, II, 68, 69; İbnü’l-Hümâm, a.g.e., V, 151; es-Sâbûnî, Hürriyetü’z-Zevceyn fî’t-Talâk, I, III vd.; ez-Zühaylî, a.g.e., VII, 64.)


Etiketler: , ,


Kategori: