Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > EVLİLİĞİN SÜRESİZ VEYA SÜRELİ OLARAK SONA ERMESİ

EVLİLİĞİN SÜRESİZ VEYA SÜRELİ OLARAK SONA ERMESİ
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 723 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 EVLİLİĞİN SÜRESİZ VEYA SÜRELİ OLARAK SONA ERMESİ Facebook'ta paylaş EVLİLİĞİN SÜRESİZ VEYA SÜRELİ OLARAK SONA ERMESİ İçin Yorum Yap

EVLİLİĞİN SÜRESİZ VEYA SÜRELİ OLARAK SONA ERMESİ

  1) Evliliği süresiz olarak sona erdiren durumlar:
Evlilik bağının kayıtsız şartsız sonsuza kadar ortadan kalkması şu durumlarda söz konusu olur.
a) Evliliğin, eşler arasında nesep veya süt hısımlığının bulunması yüzünden sona ermesi.
b) Eşlerden birinin, diğerinin usûl veya fürûundan birisine karşı hurmet-i musaharayı gerektiren bir fiil işlemesi yüzünden evliliğin sona ermesi durumunda, ayrılan eşlerin artık ebedî olarak yeniden evlenmeleri caiz olmaz.
2) Evliliği geçici olarak sona erdiren durumlar:
Eşlerin ayrılmazdan önceki bazı niteliklerinin devamı süresince yeniden evlenmeye engel olan durumlar şunlardır:
a) Evlilik bağı mulâane (zinadan dolayı lanetleşme) yoluyla çözüldükten sonra, şahitliğe ehil sayılma sıfatları sürdükçe eşler yeniden evlenemez. Ancak bu sıfatta değişiklik olursa yeniden evlenebilirler.
Meselâ; eşine zina isnadında bulunup, mulâane yoluna gittikten sonra, koca yalan söylediğini ikrar eder veya başka bir kadına zina iftirasında bulunması yüzünden kendisine zina iftirası cezası uygulanmış olursa (Bk. en-Nûr, 24/4-6) karısının iffetli olduğu ortaya çıkacağı için Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre yeniden evlenmeleri mümkün ve caizdir. (İbnû’l-Hûmâm, a.g.e., III, 258.)
b) Üç talakla boşanmış olan kadının “hülle” şartı yerine gelmediği sürece, eski kocası ile evlenmesi caiz değildir. Hüllenin geçerli olması için şu beş şart gereklidir: 1) Kadın, üç defa boşayan kocasından iddetini tamamlayacak, 2) Başka bir erkekle evlenecek, 3) Cinsel birleşme meydana gelecek, 4) Bu sonuncu evlilik, kocanın ölümü, boşaması gibi normal bir yolla sona erecek, 5) Kadın, ikinci kocasından olan iddetini tamamlamış bulunacak. Ancak bu şartlar gerçekleştikten sonra önceki erkekle yeniden evlenmesi caiz olur. (el-Bakara, 2/230; el-Cassâs, a.g.e., II, 88, 89; Döndüren, a.g.e., s. 228-230, bk. yukarıda «Geçici evlenme engelleri» konusu.)
c) Bunların dışında kalan normal boşama veya fesih durumları ise evliliği sürekli olarak ortadan kaldırmakla birlikte, ayrılan eşlerin yeniden evlenmelerine bir engel teşkil etmez. Sonradan din değişikliği veya hurmet-i müsaharayı gerektiren bir fiil işleme gibi yeni bir engel ortaya çıkmadığı sürece eski eşler iddet süresi içinde veya daha sonra yeniden evlenebilirler. Ric’î boşama durumunda, iddet süresi içinde nikâh yenilemeye gerek olmadan eşlerin barışması mümkün ve caizdir.
Evliliği sona erdiren ayrılma çeşitlerini ve sonuçlarını bu şekilde genel olarak açıkladıktan sonra, bunların içinde özellikle kocanın boşama yetkisini ifade eden “talâk” ile hâkimin evliliğe son verebileceği durumları geniş olarak inceleyeceğiz.


Etiketler: , ,


Kategori: