Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > EŞLER ARASINDA CİNSEL TEMASIN YASAK OLDUĞU DURUMLAR

EŞLER ARASINDA CİNSEL TEMASIN YASAK OLDUĞU DURUMLAR
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 1040 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 EŞLER ARASINDA CİNSEL TEMASIN YASAK OLDUĞU DURUMLAR Facebook'ta paylaş EŞLER ARASINDA CİNSEL TEMASIN YASAK OLDUĞU DURUMLAR İçin Yorum Yap

EŞLER ARASINDA CİNSEL TEMASIN YASAK OLDUĞU DURUMLAR

  İslam homoseksüelliği yasakladığı gibi, kocanın eşine ayhali veya lohusalık süresince de cinsel birleşmesini yasaklamıştır. Bunun nedeni, eşlerin cinsel sağlığını korumak ve neslin devamını sağlamaktır.
Homoseksüelliğe, Hz. Lût Peygamberin kavmi arasında yaygın olarak görüldüğü için, onun adına izafetle “livata” denilmiştir. Kur’an-ı Kerîm’de Hz. Lüt’un bu konuda kavmi ile mücadelesi ve sonunda kavminin nasıl helak edildiği açıklanır. ( bk. el-A’raf, 7/80, 81; eş-Şuara, 26/160-167; el-Ankebüt, 29/29)
Hz. Peygamber’den, eşine arkadan yaklaşanı kınayan ve lanetleyen çeşitli hadisler nakledilmiştir. Bir kaçını zikredeceğiz. “Allah, eşiyle arkadan ilişkide bulunan kimsenin yüzüne bakmaz.” (İbn Mace, Nikah, 29; İbn Hanbel, II, 244.) “Şüphesiz Allah, doğruyu açıklamaktan çekinmez. Karılarılarınıza arkadan yaklaşmayınız.” (Tirmizî, Rada, 12, 90; Darîmî, Nikah, 30; eş-Şevkanî, Neylü’l-Evtar, VI, 200.)
“Eşiyle, ayhalinde iken veya arkadan ilişkide bulunan yahut gelecekten haber veren kahine inanan kimse, Muhammed (s.a.s)’e indirileni inkar etmiş olur.” (Tirmizî, Tahare, 102, Rada, 12; İbn Mace, Nikah, 29; Darîmî, Vudü’, 114; İbn Hanbel, l, 86, VI, 205.) “Eşine arkasından temas eden kimse lanetlenmiştir.” (Ebu Davud, Nikah, 45)
Hayızlı kadınla cinsel temas haram kılınmıştır. Ayette; “Aybaşı günlerinde kadınlarınızdan ayrı durun ” (el-Bakara, 2/222) buyurulur. Allah’ın elçisi, ay halindeki eşi ile temas eden kimsenin, bu temas ilk günlerde olmuşsa bir dinar (yaklaşık 4 gr. 22 ayar altın), sonuna doğru olmuşsa yarım dinar altın parayı tasadduk etmesini bildirmiştir. Bu ceza hadiste şöyle belirlenir: “Bir kimse hayızlı eşiyle cinsel temasta bulunursa, eğer kan kırmızı renkte ise bir dinar, sarı renkte ise yarım dinar tasadduk etsin.” (Tirmizi, Tahare, 102)
Eşiyle sapık ilişkiye giren kimseye had cezası değil, İslam devleti’nin koyacağı uygun bir ceza (ta’zîr) uygulanır.
Hanbelilere göre sapık ilişkiye giren eşlerin arası ayrılır.


Etiketler: , ,


Kategori: