Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > DÜĞÜN EĞLENCESİ

DÜĞÜN EĞLENCESİ
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 748 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 DÜĞÜN EĞLENCESİ Facebook'ta paylaş DÜĞÜN EĞLENCESİ İçin Yorum Yap

DÜĞÜN EĞLENCESİ

  İslam’ın evrensel mesajı, insan hayatının bütün devrelerini kapsar. Doğum öncesi, çocukluk, gençlik, evlenme, aile yuvası içinde sevinçli veya üzüntülü bütün yaşama devreleri için İslam’ın öğretimi ve getirdiği hayat tarzı vardır.
Üzüntülü ve sıkıntılı günlerinde kadere teslim olmakla teselli ve sükunet bulan mü’min, sevinç ve neş’e günlerinde de bunun dışa yansıması olan nezih eğlenceye meyillidir. İnsan hayatında sevincin sembolü olan iki vakit önemlidir. Evlenme merasimi ve bayramlar. Sahabe devrinde de bu iki sevinç zamanında sevinç belirtisi olarak genç kızların şarkı söylediği ve deflere vurulduğu görülür.
Hz. Peygamber ve ashab-ı kiramın bu düğün ve bayram eğlencesi île ilgili uygulama örnekleri vardır. Biz aşağıda bu örnekleri vererek İslam’ın eğlencede gösterdiği ölçü ve sınırı belirlemeye çalışacağız.
Allah’ın Rasulü şöyle buyurmuştur: “Nikahı ilan edin. Onu mescitlerde kıyın ve onun üzerine def çalınız.” (Tirmizî, Nikah, 6.)
Hz. Aişe, Es’ad İbn Zürare’nin (ö. 1/622) yetim kalmış kızı Fariga (r. anha)’yı himayesine alıp büyütmüştü. Evlenme çağına gelince onu Ensar’dan Nebît İbn Cabir (r.a) ile evlendirdi. Gelini, koca evine götürenler arasında bulunan Hz. Aişe şöyle der: “Döndüğümüzde, Allah’ın Rasulü bize; erkek tarafının bizi nasıl karşıladığını ve neler konuşulduğunu sordu. Ben de “selam verdik, hayır ve bereket diledik” dedim. Allah elçisi; “Ey Aişe sizin eğlenceniz yok mu? Çünkü Ensar eğlenceden (oyundan) hoşlanır” buyurdu. Şurayk’ın rivayeti şöyedir: “Ey Aişe! Gelinle birlikte def çalıp şarkı söyleyecek bir cariye göndermediniz mi?” Ben, “Cariye ne diyecek” diye sorunca şöyle buyurdu:
Şöyle diyecek: Size geldik, size geldik. Allah bize de size de hayat versin. Kızıl altın olmasaydı, bâdiyenize konaklamazdı. Sarı buğday olmasaydı, bakireleriniz semirmezdi”.
İbn Mace’deki rivayette, Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ensar, gönlü sevgi dolu olan bir kavimdir. Onlara; “Size geldik, size geldik, Allah bize de size de hayat versin” şarkısını söyleyecek birisini gönderseydiniz.” (İbn, Mace, Nikah, 21; A. İbn Hanbel, IV, 78.)
Rubeyye binti Muavviz (r. anha)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Ben evlendiğim zaman, Rasulullah (s.a.s) geldi ve yatağımın üzerine oturdu. Bu sırada cariyelerimiz def çalıp, Bedir günü şehit düşen atalarımız hakkında mersiyeler söylemeye başladılar. İçlerinden birisi; “Bizim aramızda yarın olacakları bilen Peygamber var” anlamında bir mısra okudu. Bunun üzerine Hz. Peygamber; “Bunu bırak (böyle söyleme), söylemekte olduğun diğer şeyleri söyle” buyurdu. (Tirmizî, Nikah, 6; İbn Mace, Nikah, 21; bk. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, XI, 108; Tirmizi, Şerhu Tuhfeti’l-Ahvazi, Kahire, 1967, IV, 211, 212) İbn Mace’deki rivayet şöyledir: “Hayır, bunu söylemeyiniz. Çünkü yarın olacakları bilen Allah’tır.” (İbn Mace, Nikah, 21; Buhari, Tefsiru Sure-i Ra’d, 1; İbn Hanbel, II, 52)
Yukarıdaki hadisler nikahın def ve ifadeleri meşru olan bazı şarkılarla ilanının mubah olduğunu gösterir.
Hz. Peygamber (s.a.s)’ın düğün cemiyetinde olduğu gibi, bayram günlerinde veya bazı sportif gösteriler sırasında da nezih eğlenceyi müsamaha ile karşıladıklarını görüyoruz. Aşağıdaki uygulamalar bunu gösterir.
Hz. Aişe (r. anha) anlatıyor: “Bir gün Allah’ın Rasülü benim yanıma girdi. Yanımda iki de cariye vardı. Buas günü sarkısını söylüyorlardı. Rasulullah (s.a.s) yatağa uzandı ve yüzünü öbür yana çevirdi. Bu arada babam Ebü Bekir de yanımıza girdi ve beni azarlayarak; “Rasulullah’ın yanında şeytan çalgısını mı çalıyorsunuz?” dedi. Rasulullah (s.a.s) ona dönerek; “onları bırak” buyurdu. Başka bir rivayette Hz. Peygamberin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ey Ebu Bekir, her toplumun bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır.” (Buharî, ideyn, 3; ibn Mace, Nikah, 21; ibn Hanbel, VI, 187.)
Hz. Aişe’nin, Hz. Peygamber’le birlikte seyrettiği bir spor oyunu da şudur, Hz. Aişe şöyle anlatır: “Bir bayram günüydü. Sudanlılar Mescid-i Nebevî’de kılıç kalkan oyunu oynuyorlardı. Ben istedim, ya da Rasulullah (s.a.s); “Bakmayı arzu ediyor musun?” buyurdu. Ben de, “Evet isterim” dedim.
Beni arkasında durdurdu, yanağım yanağı üzerinde idi. Oyuncuları; “Haydin Erfide oğulları, göreyim sizi” diyerek teşvik ediyordu. Ben usanıncaya kadar baktım. Bana “Yeter mi?” buyurdu. “Evet” dedim. “O halde içeriye git” buyurdu ” (Buharî, îdeyn, 2. Cihad. 81: Müslim, îdeyn, 19.)
Yukarıdaki ilk hadise göre, şarkı söylemek caiz olmasaydı, Rasulullah’ın evinde söylenmez, ya da Allah’ın Rasulü’nün bunu açıkça menetmesi gerekirdi. Hz. Ebü Bekr’in karşı çıkması, Hz. Peygamber’in dinlenme saatinde rahatsız edilmesi ve bunu edebe aykırı görmesinden dolayı olmalıdır.
Ancak hadiste bayramdan söz edilmesi nezih şarkının yalnız sevinç günlerinde caiz olabileceğini gösterir. (İbnü’l-Arabi, Ahkamü’l-Kur’an, III, 9)


Etiketler: , ,


Kategori: