Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > ÇOCUĞUN BAKIM MASRAFLARININ KARŞILANMASI

ÇOCUĞUN BAKIM MASRAFLARININ KARŞILANMASI
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 562 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 ÇOCUĞUN BAKIM MASRAFLARININ KARŞILANMASI Facebook'ta paylaş ÇOCUĞUN BAKIM MASRAFLARININ KARŞILANMASI İçin Yorum Yap

ÇOCUĞUN BAKIM MASRAFLARININ KARŞILANMASI

  Hanefîlere göre, bakım sorumluluğunu üstlenen anne, çocuğun babası ile evli olduğu veya ric’î (cayılabilir) ya da bain (kesin ayırıcı) talakla boşanmış olup da iddet beklemekte bulunduğu sürece “çocuğun bakım ve terbiye işini yürütmesi” karşılığında bir ücret isteyemez. Çünkü gerek evlilik ve gerekse iddet süresinde koca, eşi ve çocuğu için nafaka vermekle yükümlüdür. Bu nafaka, hıdâne masraflarını da kapsamına almış olur. Ancak bain talakla boşanma iddeti sırasında çocuğu emzirirse, emzirme ücreti isteyebileceğini yukarıda belirtmiştik.
Boşama iddeti bittikten sonra ise anne çocuğun emzirilmesi ve bakımı karşılığında ücret isteme hakkına sahiptir. Çünkü bu, yapılan bir işe karşılık olan bir ücrettir. Ancak şunu da belirtelim ki anne gerek süt emzirmeyi ve gerekse bakım ve terbiye işini teberru olarak (Allah’ın rızasını kazanmak için) bir ücret almaksızın da yapabilir. Bu, onun ahlâkının güzelliğindendir. Bu durumda da baba, çocuğun bakım masraflarını nafaka vererek karşılamaya devam edecektir. Çocuğun bakımı için alınacak ücret bu nafakadan ayrı bir bedeldir. Çünkü kadın iddet bittikten sonra çocuğun babasından kendisi için nafaka alma hakkına sahip değildir.
Çoğunluk müctehitlere göre, bakım işini üstlenen anne olsun, başka bir kadın olsun “bakım ve terbiye işi” karşılığında ücret isteme hakkı bulunmaz. Çünkü anne, çocuğun babası ile evli ise nafaka alır, anne dışındaki öbür bakıcı kadınlar da, nafaka borçlusu olan hısımından nafakasını alırlar. Ancak küçük çocuğun giysilerini yıkama, yemeğini pişirme gibi kendisinin güç yetiremediği işlerini yaptığı takdirde, buna karşılık bakım sorumlusunun ücret alma hakkı doğar. (İbn Âbidîn, a.g.e., II, 876; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, l, 484.)
Diğer yandan çocuğun bakım işini ücretsiz olarak yapan bir hısım bulunmaz ve çocuğun malı olmadığı gibi, babası da fakir bulunursa, anne ve ondan sonra gelen hıdâne hakkı sahipleri bu görevi üstlenmeye zorlanır. Bakım ücreti, kazanç sağlayıncaya kadar baba üzerinde borç (deyn) olarak kalır. Bu borç ancak ödeme ve ibra ile düşer.
Çocuğun bakımı için ev kiralamak ve hizmetçi tutmak gerekli olduğu takdirde, kira ve hizmetçi ücreti de çocuğun nafakası kapsamına girer. Bunları da babasının karşılaması gerekir.
Çocuğun bakım masrafları, kendi malı varsa önce ondan karşılanır, kendi malı yoksa babası karşılar, baba da yoksa nafaka sırası gelen diğer hısımlar bu masrafları karşılamakla yükümlü bulunur. (İbn Âbidîn, a.g.e., II, 877, 931; eş-Şirbinî, a.g.e., III, 452; ez-Zühaylî, a.g.e., VII.734, 735.) Ayrıntı için yukarıda “Aile Fertlerinin Geçiminin Sağlanması (Nafaka)” konusuna bkz.


Etiketler: , ,


Kategori: