Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > BOŞANMANIN HÂKİM KARARINA BAĞLANDIĞI SİSTEM

BOŞANMANIN HÂKİM KARARINA BAĞLANDIĞI SİSTEM
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 706 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 BOŞANMANIN HÂKİM KARARINA BAĞLANDIĞI SİSTEM Facebook'ta paylaş BOŞANMANIN HÂKİM KARARINA BAĞLANDIĞI SİSTEM İçin Yorum Yap

BOŞANMANIN HÂKİM KARARINA BAĞLANDIĞI SİSTEM

  Bugün dünyanın hür ve demokratik ülkelerinde genellikle belirli sebepler bulununca boşanma hakim kararına bağlanmıştır. Katolik hukukuna bir reaksiyon olarak doğan Protestan hukuku, boşanmanın ancak belirli sebeplerin varlığı halinde mümkün olabileceğini kabul etmiş ve batı dünyasının birçok devletleri bu usulü benimsemiştir. İsviçre ve Türkiye Medeni Kanunlarındaki boşanma sebepleri, diğer hükümler gibi hıristiyanlığın Protestan mezhebi hukukundan mülhemdir.
Protestan hukukuna göre boşanma sebepleri şunlardır: a) Zina, b) Terk, c) Evlilik görevlerini yerine getirmekten kaçınmak, d) Sağlığı tehlikeye sokan kötü muamele, e) Akıl hastalığı, f) Cürüm sayılan bir suç işlemek. (1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi 132. madde, İsevîlerin müfarakatı hakkında olup, bu boşanma sebepleri orada yer almıştır.)
Türk Medeni Kanununda öngörülen boşanma sebepleri şunlardır: a) Zina (mad. 129), b) Cana kast ve pek fena muameleler (mad. 130), c) Cürüm ve haysiyetsizlik (mad. 131), d) Terk (mad. 132), e) Akıl hastalığı (mad. 133), f) İmtizaçsızlık(mad. 134).
Bu iki hukuk sistemi karşılaştırıldığı zaman, batı toplumlarının hukukuna, kilise hukukunun ne kadar etkili olduğu açıkça görülür.
Yahudi hukukuna göre, boşanma konusunda iki görüş vardır, a) Tevrat ve Talmud’u semavî kitap kabul edenlere göre, boşanma kocanın tek yanlı iradesiyle mümkündür. Ancak bu çirkin bir işlemdir, b) Tevrat’a inanıp, Talmud’u semavî bir kitap kabul etmeyenlere göre ise, hakimin takdir edeceği şer’î bir özür olmaksızın, kocanın tek yanlı boşaması caiz değildir. Böylece karı veya koca şâriin tesbit ettiği belirli sebeplere dayanarak boşanma davası açabilir. Ancak eşler boşanma konusunda anlaşırlarsa, sebep göstermeksizin hakim önünde boşanabilirler. (es-Sâbûnî, a.g.e., I, 32, 33.)
Sonuç olarak, boşamanın ancak hakim kararı ile mümkün olduğu sistemlerde, eşler belli boşanma sebeplerine dayanarak hakime başvurma hakkına sahip olurlar. Hakim bu sebepleri yetersiz bulursa, davayı reddedebilir. Bu yüzden burada, eşler boşanma hakkından çok, yalnız hakime başvurma yetkisine sahiptirler. Sonuçta hakim boşamaya karar verirse evlilik sona ermekte, aksi durumda ise eşler birlikte yaşamayı istemeseler bile evlilik sürmektedir.


Etiketler: , ,


Kategori: