Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > BOŞAMANIN VEYA FESHİN SONUÇLARI

BOŞAMANIN VEYA FESHİN SONUÇLARI
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 536 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 BOŞAMANIN VEYA FESHİN SONUÇLARI Facebook'ta paylaş BOŞAMANIN VEYA FESHİN SONUÇLARI İçin Yorum Yap

BOŞAMANIN VEYA FESHİN SONUÇLARI

  1) Talak, bain ve ric’î olmak üzere ikiye ayrılır. Bain boşama, evliliğe derhal son verirken, ric’î boşamada eşlerin iddet süresi içinde yeniden birbirine dönme imkânı vardır. Bunun için yeniden mehir, nikâh yenileme gerekmez ve kocanın tekyanlı iradesiyle dönüş gerçekleşir.
Fesih ise prensip olarak evliliğe derhal son verir. Artık sürekli bir haramlık doğmadıysa, yeni bir evlilik akdi olmaksızın erkeğin eski karısını evlilik birliğine döndürmesi söz konusu olmaz.
2) Talak ile meydana gelen ayrılıkta, kocanın o kadın üzerindeki üç boşama hakkından birisi veya daha fazlası eksilmiş bulunur. Meselâ; bir ric’î talakla eşini boşamış olan koca, iddet içinde eşine dönerse evlilikleri iki talakla devam eder. Yani üç boşama hakkından biri eksilmiş olur.
Fesih ise talak sayılmadığı için, nikâh feshedilince boşama sayısında bir eksilme olmaz. Meselâ; bulûğ muhayyerliği hakkını kullanarak evliliği feshettiren kızla bu erkek, sonradan yeniden evlenseler, erkek onun üzerinde üç boşama hakkına sahip olur.
3) Hakimin hükmüne bağlı olan talak ve fesihler, hüküm tarihine kadar, geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğururlar. Meselâ; akıllı ve ergin bir kadın velisinden izin almaksızın dengi olmayan bir erkekle evlense, velisi hakime başvurarak bu evliliği feshettirebilir. Hakim henüz karar vermeden eşlerden birisi ölse diğeri ona mirasçı olur.
4) Hâkimin hükmüne bağlı olmayan talak ve fesihler ise, boşama tasarrufunun yapıldığı veya feshi gerektiren bozukluğun ortaya çıktığı tarihten itibaren hüküm ifade eder ve evlilik ortadan kalkmış olur. Meselâ; evli bulunan eşlerin sonradan nesep veya süt yönünden kardeş oldukları ortaya çıksa, bunlar henüz evliliği feshetmeye fırsat bulamadan eşlerden birisi ölse, diğeri ona mirasçı olamaz. Çünkü bozukluk ortaya çıktığı anda evlilik bütün sonuçlarıyla ve kendiliğinden sona ermiş sayılır. Eşlerin fesih işlemini geciktirmiş olması sonucu değiştirmez.
Ancak şunu da belirtelim ki, hakim kararını gerektirmeyen boşama veya fesih durumlarında eşler arasında görüş ayrılığı olur ve ortaya çıkan bozukluk üzerinde anlaşmazlık bulunursa, bu konunun da hakeme veya hakime götürülerek çözümlenmesi istenebilir. Meselâ; eşlerin süt hısımı sayılması için gerekli ölçüde süt emmenin olup olmadığının tesbiti ve sonuçta evliliğin devam edip etmeyeceği ya fetva ehli birisinden sorulmalı ya da İslâm hakimi durumu araştırarak hüküm vermelidir.
5) Boşama veya fesihten sonra iddet süresince nafaka, mehir, miras, doğacak çocuğun nesebi gibi hükümler için evliliğin durumuna bakılır. Boşamaya veya feshe konu olan evlilik sahih, fasit, bâtıl, mevkuf ve gayri lâzım (bağlayıcı olmayan) evlilik çeşitlerinden hangisine giriyorsa, bu evliliğin tâbi olduğu hükümlere tâbi bulunur. Yukarıda bu çeşit evlilikleri ve hükümlerini kendi konuları içinde açıklamıştık (bk. “Muteberlik Bakımından Evliliğin Çeşitleri” konusu).


Etiketler: , ,


Kategori: