Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > BOŞAMA İLE FESİH ARASINDAKİ AYIRICI NİTELİKLER

BOŞAMA İLE FESİH ARASINDAKİ AYIRICI NİTELİKLER
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 761 EKLENME : 16/08/2013 GÜNCELLENME : 31/08/2013 BOŞAMA İLE FESİH ARASINDAKİ AYIRICI NİTELİKLER Facebook'ta paylaş BOŞAMA İLE FESİH ARASINDAKİ AYIRICI NİTELİKLER İçin Yorum Yap

BOŞAMA İLE FESİH ARASINDAKİ AYIRICI NİTELİKLER

  1) Boşama evliliği sona erdirmekle birlikte, eş üzerindeki haramlık ancak üçüncü boşama ile ortaya çıkar. Fesih ise hem evliliği sona erdirir, hem de eş üzerindeki helal olma derhal ortadan kalkar.
2) Boşama veya feshi gerektiren nedenler çoğu zaman birbirinden ayrıdır.
Boşama, geçerli ve bağlayıcı bir nikâhtan sonra kocanın bir hakkı olarak ortaya çıkarken; fesih, çoğu zaman evliliğin devam etmesine engel teşkil eden bir eksiklik yüzünden söz konusu olur.
Feshi gerektiren eksiklik, nikâhtan önce veya sonra meydana gelme durumuna göre ikiye ayrılır.
a) Eksikliğin nikâhtan önce mevcut olması:
aa) Nikâhın sıhhat şartlarından birisinin eksik olduğu, akitten sonra ortaya çıkarsa nikâh feshedilir. Eşlerin birbirinin mahrem veya süt hısımı olduklarının anlaşılması, kadının başka bir erkekle de evli olması veya önceki evliliğinden iddetli bulunduğunun ortaya çıkması bunlar arasında sayılabilir.
bb) Buluğ muhayyerliği hakkını kullanarak evliliğin feshedilmesi. Baba veya dede dışında bir velinin evlendirdiği küçüğün, erginlik çağına girince bu evliliğe itiraz etmesi durumunda evlilik feshedilir.
cc) Velisinden izinsiz olarak, dengi olmayan bir erkekle veya emsalinden düşük bir mehirle evlenen ergin kızın bu evliliğini velinin feshettirmesi mümkündür. Ancak kadın gebe ise artık fesih yoluna gidilemez.
b) Eksikliğin nikâhtan sonra meydana gelmesi:
Aşağıdaki durumlar meydana gelirse, evlilik kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Ayrıca hakim kararına gerek olmaz.
aa) Eşlerden birisinin irtidad etmesi.
bb) Evli bulunan gayri müslim koca, İslâm’a girdiği halde, müşrik olan karısının müslüman veya ehl-i kitaptan olmayı kabul etmemesi.
cc) Eşlerden birisinin, diğerinin usûl veya fürûundan birisi ile hurmet-i müsâharayı (evlilikle doğan ve ebedî evlenme engeli doğuran hısımlık) gerektiren bir fiil işlemesi. Meselâ; kocasının usûl veya fürûundan birisiyle zina etse veya cinsel istekle öpse, eşler arasında derhal ebedî haramlık doğar ve nikâh kendiliğinden münfesih olur. Bu durumda, eşler birbirini terketmezse, başvuru üzerine hakim zorla ayırır. (bk. es-Serahsî, el-Mebsût, V, 1 vd.; el-Kâsânî, a.g.e., III, 88 vd.; İbnü’l-Hümâm, a.g.e., III, 20 vd.; İbn Âbidîn, a.g.e., II, 414 vd.; Bilmen, İstilâhât-ı Fıkhıyye Kamusu, II, 174 vd.)


Etiketler: , ,


Kategori: