Anasayfa > DİNİ KİTAPLAR > AKAR

AKAR
PUAN : 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
OKUNMA : 523 EKLENME : 27/07/2013 GÜNCELLENME : 25/08/2013 AKAR Facebook'ta paylaş AKAR İçin Yorum Yap

AKAR

İslâm hukukunda genellikle gelir getiren taşınmaz mallar için kullanılan bir terim. Arazî, ev, dükkân,
tarla, bağ, bostan vb. gayr-i menkûl malları kapsar. Buna göre akar, hem gayr-i menkûl hem de arazî
anlamında kullanılmaktadır. Arazî üzerindeki ağaçlar ve binalar iki yönden değerlendirilmiş;ir. Bu gibi ev
ve ağaçlar tek başlarına menkûl, üzerinde bulundukları arazi ile birlikte ise gayr-i menkûl olarak kabul
edilmiştir.
İslâm hukukunda gayr-i menkûl ile menkûl malların satışları arasında bir fark gözetilmemiştir. Taşınır bir
mal ve eşya nasıl satılır ve yeni sahibine nasıl intikâl ediyorsa akarlar da aynı şekilde mülkiyet
değiştirebilmektedir. Hepsindeki genel şart, icab ve kabulün meydana gelmesiyle satışın
gerçekleşebileceğidir.
Gayr-i menkûlün satışında bedelin kabzıyla “sattım” veya “teslim ettim” demekle satış akdi tamamlanır.
Herhangi bir tescil ve tapulamaya, aradaki güven ve toplumun sağlam yapısından dolayı gerek görülmemiştir.
Ancak böyle bir tescilin şu faydaları vardır:
1- Akar üzerinde yapılacak tasarruflarda hîleye ve sahte muamelelere meydan verilmemesi,
2- Belli bir zaman geçip tescili yapılmamış gayr-i menkûllerde davanın reddine sebep teşkîl etmesi.
Vakıf* akarları da iki bölümde incelenebilir:
1- Vakfedildikten sonra icârıyla değil de bizzat kendisinden yararlanılan akârlar. Cami, okul, kütüphane,
çeşme gibi yerler. Bunlara “Müessesât-ı Hayriyye” adı verilir.
2- Vakfedildikten sonra kiraya verilerek vakfın şartlarına uygun bir şekilde gelirlerinin harcandığı
akarlar. Bunlara da “Akârât-ı Mevkufe” adı verilmektedir.
Hamdi DÖNDÜREN


Etiketler:


Kategori: